İş Zekası Çözümleri

İş zekasını tanımlamak gerekirse, var olan iş performansını anlamak ve bilgiye dayalı iş kararları almak için tüm organizasyon çapında iş verilerinin analizidir, diyebiliriz. İş zekâsi çözümleri, veriyi bilgiye bilgiyi aksiyonlara dönüstürerek, isletmelerin dogru zamanlarda dogru adimlar atmalarini, stratejik ve taktiksel kararlari dogru verebilmelerini ve globallesen pazarda rekabet avantaji elde edebilmelerini saglar. Bu çözümlerle kurumlar, konsolide edilmis, dogru, gerçek zamanli ve çok boyutlu verileri; farkli kirilimlarda ve zamaninda kullanarak proaktif bir sekilde yönetilebilirler.

Diğer bir tanımla, üretilmiş olan anlamlı ya da anlamsız verilerin karar mekanizmasına katkı sağlayabilecek düzeyde anlamlandırılmasıdır. İş zekası çözümü tarafından sağlanan bilgi hedefe yönelik olmalıdır ve hedeflenen kullanıcı grubu için yeterli detay seviyesine ve sunum biçimine sahip olmalıdır.

İş Zekâsı Çözümlerini ise kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Veri Dağıtımı
  • İş Planlaması ve Simülasyonu
  • Konsolidasyon
  • İş Zekâsı Entegre Planlama
  • Veri Transferi Dönüştürülmesi
  • Veri Ambarı Yönetimi
  • Strateji Yönetimi ve Kurumsal Karne Yönetimi