teknoloji-danismanligi-hizmetleri

Teknoloji Danışmanlığı Hizmetleri

Günümüz iş yaşamında bilişimden her alanda faydalanarak, güçlü ve donanımlı olmak, kurumlara büyük bir avantaj yaratmaktadır. Bilgi teknolojilerinin efektif kullanımı, kaynakların optimum şekilde yönetilmesini, buna bağlı olarak zaman ve personelden tasarrufu, kalite ve verimlilik artışını sağlar.

Netcore Bilişim, profesyonel danışmanlık ekibi ile kurumlara çalıştıkları alanda daha fazla değer yaratabilmeleri için stratejik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Analiz, Optimizasyon ve Entegrasyonun her aşamasında ideal çözümler üretilerek, kurumlara temel faaliyet alanlarına daha fazla yoğunlaşabilme ve operasyonel maliyetleri minimuma indirme imkanı sağlanmaktadır.

Teknolojik Hizmetler kapsamında, mevcut altyapının incelenmesi, sistemlerin durum ve kullanılabilirliklerinin raporlanması, en yeni teknolojilerin, ihtiyaçları en doğru kapsamda karşılayacak biçimde tasarlanması ve planlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerçekleştirilmektedir. Danışmanlarımız strateji geliştirme, analiz ve modernizasyon, optimizasyon, fizibilite kontrolü, entegrasyon ve kurulum gibi, teknolojinin gerektirdiği tüm alanlarda hizmet vermektedir.

Bunların yanı sıra uzun ve orta vadeli BT startejilerinin geliştirilmesi, planlama, bütçe yönetimi konularında derin sektör tecrübesi ve bilgi birikimi ile kurumlara etkin öneriler sunan NetCore, iş yapış biçimlerinde iyileşme ve rekabet avantajı sağlamayı hedeflemektedir.

NetCore Bilişim olarak, hizmet kalitesine verdiğimiz önem ile gerek yapılacak çalışmanın ön analiz ve kurgulama aşamalarında, gerekse hizmetin eksiksiz ve doğru biçimde sağlanması noktasında tüm risk ve öncelikleri kapsamlı şekilde belirleyerek, yapılan çalışmalardan maksimum faydanın elde edilebilmesine odaklanıyoruz.