bos

uctan-uca-bt-cozumleri

bos

bos

Teknolojiyi Çözüme Dönüştürmek… Uçtun Uca BT Çözümleri

Teknoloji, farklı ve değişken ihtiyaçları karşılamakla beraber, tek başına bir çözüm teşkil etmez. Değişken beklentilerin karşılanabilmesi için çözümlerin bütünleşik süreçlere göre üretilmesi gerekir. NetCore, yıllara dayalı deneyimiyle, farklı teknolojileri entegre şekilde kullanarak, katma değerli çözümler sunma konusunda uzmanlaşmış ve bu uzmanlığını her geçen gün arttırmaya odaklanmıştır.

Hızlı değişim sürecinde başarının ancak uzmanlık, yaratıcılık ve iş süreçleri bilgisinin derin sektör ve teknoloji bilgisi ile birleşmesi sonucu ortaya çıktığına inanan NetCore, çözümlerini bu prensip doğrultusunda üretmektedir. NetCore’un süreç ve teknoloji uzmanları, sizleri dinleyerek, ihtiyaçlara uygun sistemleri tasarlamakta ve uygulamaktadır. Bu süreç sonunda teknoloji ihtiyaca uygun bir çözüme dönüşmektedir. Bu çözümlerin sürekliliği ve yeni teknolojlere uyumlu olarak gelişimi de yine ekibimizin inovatif ve dinamik yapısı ile her daim sağlanmaktadır.

Risklerin en aza indirgenmesi , yapılan bilişim yatırımından maksimum faydanın sağlanması ve marka bağımsız bütünleşik bir çözüm önerisini içeren sistem entegrasyon hizmeti kapsamında NetCore, proje yönetimi, gereksinim analizi, ihtiyaca özel sistemlerin tasarımı, kurumsal uygulama geliştirme çalışmaları, uyarlama ve entegrasyon, yazılım donanım ve ağ teknolojileri entegrasyonu, iletişim altyapısı kurulumu ve entegrasyonu , teknoloji danışmanlığı ve eğitimi ile entegre bir sistem yönetimi ve satış sonrası destek hizmetlerini vermektedir.

bos