Ağ İzleme ve Yönetim Çözümleri

Bilgi güvenliği, günümüzde her ölçekten kurumun en çok yatırım yaptığı ve doğru planlamaların yapılamadığı durumlarda fazlasıyla sıkıntı ile karşılaşılan konulardan bir tanesidir. Kurumlar bilgilerinin internet yoluyla dışarıya sızmaması için büyük yatırımlar yapmaktadır.

Güvenliğin sağlanması amacıyla iç ağlarda neler olduğu, hangi kullanıcı ve sistemler arasında hangi zaman dilimlerinde ne tip iletişimin kurulduğu, hangi tür transferlerin gerçekleştiği gibi birçok sorunun doğru şekilde cevaplanabiliyor olması güvenliğin sağlanmasında kilit noktaları teşkil etmektedir.

Kurumsal networklerde bulunan hemen hemen tüm envanterde (sunucular, kullanılan yazılımlar, ağ cihazları ve altyapıda kullanılan diğer cihazlar) çalışma esnasında çeşitli problemler yaşanabilmektedir.

Yaşanılabilecek sorunlar en genel şekli ile;

  • Donanım sorunları
  • Beklenmedik kapanmalar
  • Ağ erişim problemleri
  • Kapasite sorunları
  • Performans sorunları
  • Kullanıcı hatalarından kaynaklanan sorunlar
  • Güncellemelerden kaynaklanan sorunlardır.

Bu tür problemlerin oluşmaması için önceden önlemler alınabilir. Bu önlemlerin alınabilmesi için ise erken haberdar olmak önemlidir.

Uzman ekibi ve benzersiz ağ izleme ve yönetimi ürünleri İle NetCore Bilişim, yaşanabilecek olası sorunları önceden tespit edecek yapının sağlanması ve maliyetlerin düşürülerek efektif ağ işletiminin sağlanabilmesi için kurumlara etkin çözümler sağlamaktadır.

Sistemleri 7/24 izleyen, sorunları anlık bildiren, geçmiş verileri raporlayıp analiz ederek mevcut ve olası problemlere kalıcı çözümler üreten bu model ile kuruumlara yüksek kalitede yönetim olanakları sunulmaktadır.