Bulut Çözümleri

Bilişimin geleceği olarak hayata giren ve her geçen gün artan kullanımı ile bulut bilişim, kullanıcıların yerel konumlarında herhangi bir işlem, yazılım, veri erişimi veya servis altyapısı gerekmeksizin alınacak hizmetin sağlanabilmesini konu alan bilişim servisleri olarak tanımlanabilmektedir. Bir diğer ifadeyle bulut teknolojisi internet üzerinden erişimde bulunulan yazılım uygulamaları, veri depolama hizmeti ve işlem kapasitesidir. Bu teknolojide şirketlerin bilişim alanında kullanılan yeteneklere ihtiyaç duydukları her an lokasyon bağımsız olarak erişebilmesi esas alınır. Bulut teknolojisinin en temel kazanımları ölçeklenebilirlik, esneklik, çeviklik ve düşük maliyet avantajlarıdır.

Özellikle artık kurumsal yaşamının temel sorunlarından biri olan, kişisel ve kurumsal verinin öngörülemez hızlı artışı, cihaz özelliklerinin zaman zaman yetersiz ya da ihtiyacın üzerinde kalabildiği dengesiz performansı, kapasite, hız talepleri karşısında yük dengelemesi yapılabilme imkanı gibi özellikler bulut çözümlerinin devreye alınmasında ana sebepleri oluşturmaktadır. Buna ek olarak her ne kadar yedek lokasyonların kurulması ve devreye alınması kötü senaryolar için alınan önlemler arasında olsa da güvenlik ve gerçek yedeklilik esasları için de bulut bilişim tartışmasız en garantili yöntemlerden birisidir.

Bulut bilişimin çoklu kullanıcı platformları için sağladığı avantajlardan biri de kullanıcı cihazlarına herhangi bir kurulum gerekmeksizin kullanıcıların sistem ve uygulamalara erişiminin olmasıdır. Bu yapı ile servis ve bakım hizmetlerinden tasarruf sağlandığı gibi donanım yatırımlarında önemli ölçüde düşüş ile CAPEX giderlerinin OPEX e çevrimi ve harcamaların hizmet olarak kurumlara geri dönüşü sağlanır.

Bulut teknolojisinin yapıtaşları SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) ve IaaS (Infrastructure as a Service) olarak açıklanabilir. Bu modellerde gerek yazılım katmanı bazında, gerek uygulama ve çözüm katmanlarında gerekse tüm altyapı katmanı olarak bulut hizmetlerinden faydalanılabilir.

Farklı modelleme olarak bulut teknolojilerine bakıldığında;

Public Cloud, Private Cloud, Community Cloud ve Hybrid Cloud olmak üzere 4 temel yapı göze çarpmaktadır.

Public Cloud

Internet üzerindeki sunucular vasıtası ile verilen bulut hizmetleridir.

Private Cloud

Kurum bünyesindeki sunucular ile tasarlanan sistem vasıtası ile sağlanan bulut hizmetidir.

Community Cloud

Bulut bilişim altyapısını paylaşan belirli ortak kuruluşlar tarafından paylaşımda olan sistemler üzerinden erişilen bulut hizmetidir.

Hybrid Cloud

Kurumların güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda public ve private cloudun ortak kullanımına imkan tanıyan bulut hizmetidir.

NetCore Bilişim, bulut sistemler konusunda öncü teknoloji üreticilerinin ürünleri ile kendi bilgi birikimi ve hizmet sağlayıcı kuruluşu Core Telekom’un güçlerini birleştirerek kurumlara ayrıcalıklı, güvenli, modern bulut bilişim çözümleri sunmaktadır.

Altyapı hizmeti

  • HW platform (Sunucu, Storage, SAN, NW…)
  • Virtualization Software yönetim hizmetleri (Vmware, HyperV, KVM …)
  • OS yönetimi (Windows, SUSE,REDHAT)
  • Backup/restore altyapısı sağlama ve yönetimi

Altyapı hizmeti

  • Microsoft ürünleri yönetimi (AD, Exc, Office365, file server …)
  • DB yönetim hizmetleri (Oracle, SQL Server, HANA, Sybase)
  • SAP Basis Danışmanlık ve Destek Hizmetleri
  • Disaster Recovery as a Service
  • Monitoring as a Service

Tüm servisler NetCore altyapısından sağlanır.