Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

Temel Yetkinliklere Odaklanabilmek…

Gittikçe yoğunlaşan iş yaşamında işlerin aksamadan ilerleyişini sağlamak adına uzmanlık gerektiren alanlarda, firmaların yarattığı farklılıklar kalıcı başarılarda etkin rol oynamaktadır. Bu noktada stratejik dış kaynak kullanımının sağladığı avantajlar her geçen gün artış göstermekte ve kurumların kendi kaynak ve yetkinliklerine odaklanarak rekabette avantaj elde etmelerine olanak sağlamaktadır.

temel-yetkinliklere-yonelebilmeDış kaynak kullanımında en belirgin özellik, kaynak hizmeti veren kurumların hizmet alan firmaya ilgili alanda tek başına sahip olduğundan çok daha büyük ölçekte yetkinliğe sahip oluşu ile hizmette değer yaratmasıdır. Bu noktada NetCore Bilişim, alandaki uzmanlığı ve deneyimiyle firmalara cazip dış kaynak hizmetleri sunarak operasyonel verimliliği arttırır.

Kurumlar yüksek maliyetli yatırımlar ve çok sayıda insan gücü yerine sabit ve makul maliyetlerle daha esnek, kontrollü ve verimli çalışma şartlarına kavuşmakta, taahhütlerin gerçekleştirilmesi konusunda kendilerini güvence altına alarak bu sayede operasyonel risklerini minimuma indirebilmektedir.

Firmalar da yönetimin en önemli kademelerinden birini bilgi teknolojileri oluşturuyor. Dolayısı ile BT’ nin doğru seçimlerle tasarlanıyor olması ve en efektif şekilde yönetimi, kurumların rekabet edebilme yeteneğini doğrudan etkiliyor. Dış kaynak kullanımı ile tüm sistemlerde entegrasyon ve koordinasyon en iyi şekilde sağlanırken risklerin ve maliyetlerin en aza indirgenmesi mümkün olabiliyor.

Netcore Bilişim, sunduğu Dış Kaynak Hizmetleri ile kurumsal ihtiyaçlara yönelik en doğru analizleri yapmaktadır. Firmalara gereken tüm kaynakları sağlar ve entegre edilmiş halde sunar . Bu sayede firmalara yüksek hizmet kalitesinden yararlanma, maliyet kontrolü yapabilme, operasyonel alanda verimliliği arttırma ve esneklik gibi imkanları profesyonelce sunmaktadır.