İş Zekası Çözümleri

İş zekasını tanımlarsak, var olan iş performansını anlamak ve bilgiye dayalı iş kararları almak için tüm organizasyon çapında iş verilerinin analizidir diyebiliriz. İş zekası çözümleri, veriyi bilgiye bilgiyi aksiyonlara dönüştürerek, işletmelerin doğru zamanlarda doğru adımlar atmalarını, stratejik ve taktiksel kararları doğru verebilmelerini ve globalleşen pazarda rekabet avantajı elde edebilmelerini sağlar. Bu çözümlerle kurumlar, konsolide edilmiş, doğru, gerçek zamanlı ve çok boyutlu verileri; farklı kırılımlarda ve zamanında kullanarak proaktif bir şekilde yönetilebilirler.

Diğer bir tanımla, üretilmiş olan anlamlı ya da anlamsız verilerin karar mekanizmasına katkı sağlayabilecek düzeyde anlamlandırılmasıdır. İş zekası çözümü tarafından sağlanan bilgi hedefe yönelik olmalıdır ve hedeflenen kullanıcı grubu için yeterli detay seviyesine ve sunum biçimine sahip olmalıdır.

İş Zekâsı Çözümlerini ise kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Veri Dağıtımı
  • İş Planlaması ve Simülasyonu
  • Konsolidasyon
  • İş Zekâsı Entegre Planlama
  • Veri Transferi Dönüştürülmesi
  • Veri Ambarı Yönetimi
  • Strateji Yönetimi ve Kurumsal Karne Yönetimi