Kurumsal İçerik ve Dökümantasyon

Kurumların en değerli hazinesi bilgidir. Her gün on binlerce veri ve belge üreten kurumlarda içeriğin güvenli bir şekilde saklanması; belgelerin düzenli bir şekilde arşivlenmesi, yönetilmesi, sonrasında da istenen belgeye hemen ulaşılabilmesi olmazsa olmaz gereksinimler haline geldi. Kurumsal bilgileri üzerinde taşıyan belgeler hızlıca fiziksel ortamdan sayısal ortama geçiriliyor. Bu nedenle dokümanları geleneksel yöntemlerle saklamak ve yönetmek gittikçe zorlaşıyor. Bu çözümler sayesinde kurumlar, sayısal belgelerini, yasaların belirlediği şartlara uygun şekilde üretme, arşivleme ve üzerlerinde veriye gerektiğinde hızlı bir şekilde ulaşabilme imkanına sahip olabiliyorlar.

E-kurum yapısının temelinde de elektronik bilgi sistemleri vardır. Kurumların aktivitelerine ilişkin belgeleri kayıt altına almasında kurumsal faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olan Elektronik Belge Yönetim Sistemleri, çalışanların her yerden, her zaman hızlıca erişebileceği bir kurumsal kütüphanenin oluşumuna katkı sağlar.