Çalışanlar, ofiste geçirdikleri sürenin yaklaşık %25’ini henüz üretken olmayan belgeler ve dökümanlar üzerinde çalışarak harcamaktadır. Üretken olmayan belgeler çalışanlar arasında paylaşımda sorun yaratır. İş süreçleri ile entegre olamamakta, kontrolü zorlaşmakta ve ek yönetim maliyetlerine neden olmaktadır.

Netcore Bilişim’in uyguladığı portal ve iş akışı çözümleri, bahsi geçen sorunları belgeleri üretken hale getirerek çözmeyi amaçlamaktadır. Şirketler portal ve iş akışı çözümlerinin araçlarını kullanarak;

  • Şirket içi iletişimin etkinliğini arttırarak çalışanlar arası iş bütünlüğünü arttırır.
  • İç ve dış müşterilerle bilgi paylaşımını tek bir platform üzerinden yürütür.
  • Performans ve kalite yönetimi için teknolojik altlık oluşturur.
  • Şirket içi tüm aktivite ve aksiyonları elektronik ortamda izlenebilir hale getirir.

Portal ve iş akışı çözümleri hemen hemen tüm uygulamalarla entegre olabilir. Firmaların kurumsal internet siteleri, portal ve blog gibi içeriklerinin “teknik ekibe bağımlı olmaksızın” etkili bir şekilde yönetimi sağlanır.

Portal çözümlerindeki uzmanlığımızla müşterilerimizin iletişim altyapı bileşenlerinin birbiriyle entegrasyonu sağlanarak, iş süreçleri ve altyapının verimliliğini arttıran çözümler sunmaktayız. Kurumsal müşterilerin günümüzün şartlarına göre değişen ihtiyaçlarına yönelik belgelerinin ölçeklenmesi ve yönetimi kolay kurumsal portal mimarilerinin tasarlanması hizmetleri verilir.