Teknoloji Danışmanlığı Hizmetleri

Günümüz iş hayatında bilişim teknolojilerinden her alanda faydalanarak güçlü ve donanımlı olmak, kurumlara büyük avantaj ve rakiplere oranla farklılıklar yaratmaktadır. Bilgi teknolojilerinin etkili ve aktif şekilde kullanımı kaynakların en verimli şekilde kullanılarak yönetilmesini, zaman ve personelden tasarrufu, kalite ve verimlilikte artış sağlar.

Netcore Bilişim, profesyonel danışmanlık ekibi ile kurumlara çalıştıkları alanda daha fazla değer yaratabilmeleri için stratejik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Analiz, Optimizasyon ve Entegrasyonun her aşamasında ideal çözümler üretilerek, kurumlara temel faaliyet alanlarına daha fazla yoğunlaşabilme ve operasyonel maliyetleri minimuma indirme imkanı sağlanmaktadır.

Teknoloji Danışmanlığı Hizmetleri kapsamında mevcut altyapının incelenmesi, sistemlerin kullanılabilirlik durumlarının raporlanması, en yeni teknolojilerin ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılandırılması ve hayata geçirilmesi gibi işlemler gerçekleştirilmektedir. Danışmanlarımız strateji geliştirme, analiz ve modernizasyon, optimizasyon, fizibilite kontrolü, entegrasyon ve kurulum gibi teknolojinin gerektirdiği tüm alanlarda hizmet vermektedir.

Bunların yanı sıra uzun ve orta vadeli BT startejilerinin geliştirilmesi, planlama, bütçe yönetimi konularında derin sektör tecrübesi ve bilgi birikimi ile kurumlara etkin öneriler sunan NetCore Bilişim, iş yapış biçimlerinde iyileşme ve rekabet avantajı sağlamayı hedeflemektedir.

NetCore Bilişim olarak, teknoloji danışmanlığı hizmetleri kapsamında ve diğer tüm bilgi teknolojileri alanlarında hizmet kalitesine verdiğimiz önem ile gerek yapılacak çalışmanın ön analiz ve kurgulama aşamalarında, gerekse hizmetin eksiksiz ve doğru biçimde sağlanması noktasında tüm risk ve öncelikleri kapsamlı şekilde belirleyerek, yapılan çalışmalardan maksimum faydanın elde edilebilmesine odaklanarak başarı sağlıyoruz.