Yerel Alan Ağları (LAN)

Yerel ağlar birden fazla bilgisayarın birbiri ile haberleşmesi ihtiyacını karşılamak için uzmanlar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Zamanla geliştirilerek ilk yerel ağ uygulamalarından bu güne kadar hızlı bir şekilde gelişmiştir.

Güvenlik ve yönetim ihtiyaçları her geçen gün artmakta ve yerel ağların yönetilebilir ve akıllı olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Kurumların bu yöndeki ihtiyaçlarını gidermek için gereken tüm yetkinliğe ve tecrübeye sahip olan NetCore Bilişim, sektörün önde gelen markaları ile çalışarak bu konuda bir çok başarılı proje gerçekleştirmiştir. Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda pek çok Access, Distribution ve Backbone yapıları, konularında uzman olan mühendis kadro tarafından projelendirmiş ve kurulumları yapılmıştır.

Farklı BT sistemlerinin kullanılmasıyla birlikte ağların büyümesi, bu sistemlerin birbirlerinden olumsuz etkilenmemesi, trafik yönetimi kolaylığı ve güvenlik gibi bir takım sebeplerden dolayı ağların mantıksal gruplara bölünme ihtiyacı doğmuştur. NetCore Bilişim, akıllı anahtar sistemleri üzerinde sanal yerel ağlar oluşturarak BT sistemleri arasındaki haberleşmenin trafik yönetim kolaylığını sağlar.